Kontaktujte nás Napíšte nám alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle 0948 45 45 45.

Súhlasím s použitím mojich kontaktných údajov na zasielanie informácií o službách a novinkách webovej stránky AHOJ DEVELOPMENT, s.r.o. a súčasne potvrdzujem, že som si prečítal a porozumel zásadám spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú dostupné tu.
ahoj-park-blog

Ako postupovať pri kúpe bytu v novostavbe? Poradíme vám.

január 25, 2016
Predajca

Ak nemáte s kúpou nehnuteľností žiadne alebo iba malé skúsenosti, môže sa vám celý proces kúpy zdať zložitý. 

V našom článku vám pomôžem zorientovať sa v tejto problematike. Cesta k vášmu vysnívanému bytu nemusí byť stresujúca.

Väčšinou sa ako prvá podpisuje rezervačná zmluva

Na základe tejto zmluvy sa zaväzujete staviteľovi podpísať ďalšie zmluvy vedúce ku kúpe bytu. Súčasťou tejto zmluvy je rezervačný poplatok. Pokiaľ poplatok nezaplatíte, všetky záväzky stavebníka voči vám zanikajú. V prípade, že spoločnosť, od ktorej byt kupujete, s vami v určenej lehote neuzavrie ďalšie potrebné zmluvy, je vám povinná rezervačný poplatok vrátiť.

Nasleduje zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Touto zmluvou sa zaväzujete, že v stanovenej lehote podpíšete riadnu kúpnu zmluvu. Táto zmluva musí byť vyhotovená v písomnej forme. Je dôležité, aby zmluva o budúcej zmluve obsahovala všetky informácie, ktoré budú v kúpnej zmluve. Mali by ste v nej nájsť napríklad spôsob úhrady, termín odovzdania, stav nehnuteľnosti a ďalšie dôležité náležitosti.

 

Podpísaním tejto zmluvy sa ešte nestávate vlastníkom bytu, pretože ju nie je možné predložiť pri návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Pri podpisovaní tejto zmluvy často predajca požaduje zaplatenie zálohy za byt. Čiastka sa môže pohybovať okolo 20 % z ceny bytu.

Po kolaudácii prichádza rad na kúpnu zmluvu

Podpisom kúpnej zmluvy ste vy aj druhá strana viazaní. Vlastnícke právo však na vás prechádza až odo dňa rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. Po podpísaní kúpnej zmluvy spoločnosť, od ktorej byt kupujete, požaduje uhradenie zvyšnej sumy za byt.

 

Jedinou ďalšou povinnosťou po zaplatení je tešiť sa zo svojho nového domova.

Informujte sa o projekte Ahoj Park

Či už ste sa rozhodli pre kúpu bytu v komplexe Ahoj Park, alebo sa chcete len informovať, neváhajte ma kontaktovať. Na všetky vaše otázky vám rada odpoviem.

predajca
Mgr. Eva Voldřichová

váš predajca

Kontaktujte ma