O projekte novostavby Ahoj Park Bratislava

Rezidenčný projekt AHOJ PARK sa nachádza na Sliačskej ulici v  mestskej
časti Bratislava – Nové Mesto v  obytnej štvrti nazývanej Pod Briežkami.

AHOJ PARK tvoria tri samostatne stojace obytné domy, ktoré spoločne vytvárajú príjemný vnútroblok so zeleňou a  relaxačnou zónou.
Komplex AHOJ PARK prirodzene nadväzuje na existujúcu obytnú štvrť a rozširuje ju smerom do centra mesta. Maximálna výška obytných domov je osem podlažná, vďaka čomu tento projekt nielen rešpektuje okolitú zástavbu, ale stáva sa jej integrálnou súčasťou.

Architektúra

Dômyselná a účelná architektúra projektu AHOJ PARK ponúka optimálne veľkosti rozumne dispozične riešených bytov. Atraktivitu architektonického riešenia zvyšujú balkóny po celej šírke fasád a veľkorysé terasy naustúpených podlažiach.Relaxačná zóna polootvoreného vnútrobloku, trávnaté pochy s vyrastenými stromami, detské ihrisko, lavičky a exteriérové fitness – to všetko vytvára oázu pokoja, ktorá ponúka obyvateľom domov AHOJ PARK príjemnú atmosféru a potrebnú intimitu pre pohodlný život v meste.